Tel: +46 (0) 733 41 42 03

              E-post: anna@abscen.nu

                       AB-Scen 1

                Barometergatan 34

                   211 17 Malmö

Ledare - ta plats på scen!

 

En ledare är alltid i fokus – en ledare står alltid på scen -

i styrelserummet, i ledningsgruppen, på konferensen

 

För vem

Detta är en exklusiv utbildning för dig som är ledare och chef i näringsliv eller offentlig sektor, för dig som vill utveckla din presentationsteknik och bli en skicklig retoriker, för dig som vill öka din förmåga till närvaro och kommunicera på ett effektivt sätt.

 

En ledare ställs ständigt inför nya utmaningar där förmågan att kommunicera är avgörande för resultatet. Från utvecklingssamtal till mediauppbåd…

 

Är du medveten om vilken roll du har i de olika sammanhangen?

 

Är du medveten om vad du vill uppnå med mötet?

 

Är du medveten om hur du kan kommunicera din vilja på bästa sätt och få med dig dina medmänniskor?

 

Om utbildningen

En skådespelare arbetar med ett vitt spektra av övningar. Dessa syftar till att skapa frihet på scen. Med ”frihet på scen” menas full koncentration på vad man vill uppnå med mottagaren. Frihet är också trygghet i att veta att alla ens kommunikationskanaler understödjer budskapet.

Vi anpassar skådespelarens övningar för dig som är ledare/chef inom näringsliv och offentlig sektor. Du får möjlighet att i liten grupp träna röst, fysiska uttryck, textbehandling, samspel. ”Ledare – Ta plats på scen!” är ett program som genom personlig feedback i liten grupp hjälper dig utvecklas och växa som ledare.

 

Mål och syfte

Målet är att du som deltagare efter avslutad utbildning har tillgång till och kan använda de verktyg, som hjälper dig att bli tydlig, trovärdig och uttrycksfull.

Du blir tydligare i kontakten med medarbetare och ledningsgrupp, vid föreläsningar och presentationer, i det dagliga arbetet och i privatlivet. Du ökar din förmåga till närvaro. I förlängningen blir du bättre på att leda din verksamhet vilket tar ditt företag till nya höjder!

En människa som tycker om att möta andra blir avspänd, tydlig och trovärdig.

En människa som tycker om att möta andra försvinner inte bakom PowerPoint presentationer eller manus.

En människa som tycker om att möta andra kommunicerar bättre.

Är det oundvikligt att stå på scen? – Gör det oemotståndligt!

 

Utbildningsprogram

Programmet innehåller fyra moduler fördeladepå fyra heldagar. Formen är individuellt arbete i grupp. Två handledare. 6-8 kursdeltagare. 

 

Modul 1 Att se sig själv

Målet är att kursdeltagaren ges större medvetenhet om de faktorer som styr kommunikationsprocessen.

 

Modul 2 Bli ledare över texten

Målet är att kursdeltagaren lär sig erövra en texts innehåll och göra den till sin egen.

 

Modul 3 Berättarteknik och "corporate storytelling"

Målet är att kursdeltagaren utvecklar sin förmåga att improvisatoriskt anpassa sig efter dina lyssnare - utan att förlora det ursprungliga innehållet. I modulen ingår även berättarteknik i marknadsföringssyfte s.k. "corporate storytelling".

 

Modul 4 Tillämpning

Målet är att kursdeltagaren ska kunna tillämpa kunskaperna från de tidigare modulerna i sin vardag. Förberedelser av ett framträdande utifrån deltagarens faktiska behov.

Samtliga moduler innehåller övningar i röstteknik, kroppens uttryck, avspänning och samspel.